Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují způsob nakládání s osobními údaji při použití našich webových stránek a registrace na Akci podle Všeobecných obchodních podmínek.

1) Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu: spolek JCI Pilsen, z.s., IČO 22710973, Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň. Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2) Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce na našem webu nebo za účelem uzavření smlouvy:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, bydliště, město, messenger id atp.)

a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):

 • IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiné online identifikátory.

3) Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

Vaše údaje zpracováváme za účely:

 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, live chatu, zprávy nebo telefonu,
 • vyřízení registrace na Akci (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem),
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy,),
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky - oprávněný zájem),
 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů (remarketing, reklama - oprávněný zájem).

4) Co vás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují:

 • Plnění smlouvy - vyřízení objednávky služeb, zboží nebo poptávky po našich službách.
 • Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví.
 • Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 • Váš souhlas - rozesílání newsletteru

5) Můžete mé osobní údaje zpracovávat i bez mého souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6) Kdo má k mým osobním údajům přístup?

K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen “Zpracovatelé”). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • provozovatelé platební brány,
 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • spolupořadatelé a lokální organizátoři akcí,
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, seminářů atd.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.

7) Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany vašich osobních údajů.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů.

8) Jak dlouho mé údaje zpracováváte?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a poté po dobu 5 let po jeho ukončení.

V případě vámi uděleného souhlasu po dobu 3 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Údaje poskytované pro pro plnění právní povinnosti (Vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

9) Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde:

 • právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně mát právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).

10) Jak nás můžete kontaktovat?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a tak se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu info@businesskotel.cz nebo prostřednictvím kontaktu na našich webových stránkách.
JCIPROSEO MediaMěsto PlzeňDare2Zcu